INTRODUKTION TIL ELEKTRICITET HVER SØNDAG I SPILLEPERIODEN KL. 15.00

lisbethNewsLeave a Comment

INTRODUKTION TIL ELEKTRICITET
HVER SØNDAG I SPILLEPERIODEN KL. 15.00


INTRODUKTION TIL ELEKTRICITET
AUDITORIET, STATENS MUSEUM FOR KUNST

ALLE SØNDAGE I SPILLEPERIODEN KL. 15.00

TILMELDING
Alle introduktioner er gratis, men for deltagelse kræves følgende:
1) Entrébillet/årskort til SMK
2) Specifik reservation til ELEKTRICITET. Læs mere her.
3) Tilmelding til den pågældende søndagsintroduktion, som kan ske til Hotel Pro Forma denne mailadresse: billet@hotelproforma.dk


Introduktion til ELEKTRICITET ved Hotel Pro Forma
Søndag 19. februar 2023

Hotel Pro Forma, kunstnerisk leder og instruktør Kirsten Dehlholm, med-instruktør Marie Dahl og kurator Annesofie Becker

Hotel Pro Forma, kunstnerisk leder og instruktør Kirsten Dehlholm, med-instruktør Marie Dahl og kurator Annesofie Becker står bag værket ELEKTRICITET i samlingen Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900. Hør dem fortælle om konceptets udvikling og værkets tilblivelse.

Med ELEKTRICITET er Kirsten Dehlholm vendt tilbage til SMK, hvor hun tidligere med Hotel Pro Forma har opført værkerne Æter i 1988 og Fact_Arte_Fact i 2001. ELEKTRICITET er Kirstens Dehlholms 12. værk i rækken af museumsværker.

Foto: Lisbeth Bjerregaard Jacobi

Skystudier
Cand.phil. et Mag.art., museumsdirektør Mikkel Bogh
Søndag 26. februar 2023

J.Th. Lundbye, C.W. Eckersberg og Christen Købke malede, under åben himmel, øjebliksbilleder af skyer – uendeligt foranderlige og udtryksfulde former drivende omkring på grænsen mellem jordisk og åndeligt. Disse, ofte daterede, registreringer af himlens fænomener, blev til under indtryk af tidens naturvidenskabelige ideer om elektromagnetismen som en universel kraft, selve livsprincippet, der binder alle fænomener sammen. Og måske tog malernes små skystudier form ud fra en forudanelse om det, som først senere kunne bevises: at atmosfæren er elektrisk.

Foto: ’Copyright SMK Foto’

Et ladet århundrede
Professor emeritus, videnskabshistoriker Helge Stjernholm Kragh
Søndag 5. marts 2023

Hvorfor kalder vi 1800-tallet for et ladet århundrede? Hvilke ideer og eksperimenter ligger bag opdagelsen af elektricitet og hvordan forandrer det, som eksperimenterne førte med sig, ikke kun vores verdensbillede,
men verden?

Kosmisk elektricitet
Astrofysiker Tina Ibsen
Søndag 12. marts 2023

Elektromagnetismen gør det muligt at forstå dynamikkerne i både solens og jordens magnetfelter: Om solens elektromagnetiske felt og nordlys, der skabes af elektrisk ladede partikler fra solen.

Foto: Sussie Wejnold

Ånden i naturen
Lektor emeritus, historiker Dan Charly Christensen
Søndag 19. marts 2023

”Glem ikke at vi er kunstnere… ”. Sådan skrev fysikeren fra Jena, Johan Wilhelm Ritter til sin ven H.C. Ørsted. Formålet med deres fælles forskning var, at forstå naturlove og menneskeliv i samarbejde med kunsten. Perspektivet var dualistisk: der var fysik og metafysik: den håndgribelige jordiske, empiriske og sanselige verden på den ene side, og på den anden ideernes verden, hvor bevidstheden skimter det uhåndgribelige i form af det sande, det gode og det skønne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *