Site seeing zoom+

Site seeing zoom

En forestilling om hukommelse

2001

2001
29. mar - 21. apr 2001
Kanonhallen, København

Site seeing zoom

En forestilling om hukommelse

2001

Et samarbejde mellem Hotel Pro Forma og digital kunstnergruppe Crosscross (Frankrig). 

 

Netværkets ikke-lineære struktur genspejler den menneskelige hukommelses komplekse natur. Forestillingen anvender det digitale medie som redskab og som formsprog. 

 

Site Seeing Zoom reflekterer samspillet mellem menneske og computer og glæder sig over verdens mangfoldighed. Vi søger på netværkets lager af vores fælles hukommelse. Forestillingen hengiver sig til det genfundne materiale og konstruerer heraf nye fortællinger i en stadig vekslen mellem forgrund og baggrund, del og helhed, præcision og tilfældighed. 

 

Som svævende piloter rejser vi i hukommelsens landskab, zoomer ind og ud, skifter synsvinkel, fart og højde. Vi kortlægger og katalogiserer menneskelige udtryksformer. Vi bruger navigationen i en virtuel arkitektur som forestillingens komposition og fortællemåde. Rejsens bevægelse projiceres på skærme som billedforløb, der fordobles, spejles og gentages som hukommelsens eget væsen. Publikum går rundt om skærmenes krydsformation og oplever forestillingen fra forskellige synsvinkler. 

 

Fire personer, fire stemmer fungerer som portaler til det digitale univers, som fortællere og som repræsentanter for forskelligartede hukommelsesprocesser. Deres historier er skrevet som digte og som udsagn om det levede liv. 

 

Hvad er et værdigt menneske? spørger de fra et rum i det digitale palads. 

En guide befinder sig imellem den fysiske og den virtuelle verden. Han ses som bevægelse, som skygge og som skala i forhold til de projicerede billeder. 

 

Lyden bevæger sig rumligt fra den ene sekvens til den anden. Lyden er på samme tid et landskab og en landingsbane for de fire fortællere og deres guide. 

 

Samspillet mellem rejsens bevægelse, guidens signaleren, publikums position samt lydens kropslighed skaber forestillingen. 

 

Varighed 66 min. 

 

Foredragsrække i forbindelse med forestilingerne 
Med udgangspunkt i forestillingen Site Seeing Zoom blev der afholdt en foredragsrække: 

 

Albert Gjedde, professor ved BrainMap-centret, Aarhus Universitetshospital, redegør for hjerneforskningens nyeste resultater om bevidstheden og hukommelsen, og om hjerneforskningens syn på psyken. 

 

Lars Qvortrup, professor i multimedier ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet, taler om kunstens muligheder i et digitaliseret æstetisk univers med fokus på interferensen mellem stof og medie. 

 

Morten Søndergaard, digter, fortæller om sit arbejde med teksterne til Site Seeing Zoom - om de poetiske undersøgelser af erindringens og hjernens mangeartede forestillinger.


Artikel om Site Seeing Zoom 
Christian Pagh: "Et Moderne Symbol 
- om Hotel Pro Formas Site Seeing Zoom" 
(6 sider, pdf-fil (19k)

 

2001
29. mar - 21. apr 2001
Kanonhallen, København
Del denne side