Dobbeltøksens hus+

Dobbeltøksens hus

Et imaginært oratorium

1998

1998
18. maj 1998
19. maj 1998
int. Kulturtage, Dortmund
24. apr 1998
25. apr 1998
Elverket, Stockholm
5. - 22. feb 1998
Kanonhallen, København

Dobbeltøksens hus

Et imaginært oratorium

1998

Dobbeltøksens Hus er skabt som et lyskoncept med komponisten og sangerinden Dicte som central figur. Ledsaget af fire musikere fremfører hun sine nykomponerede sange på scenen. En danser og syv kvindelige performere optræder som med- og modspillere. Forestillingen er en visuel komposition for sang og recitation.

 

Labyrinten og Middelalderens horisontale verdensbillede er styrende princip for handling og bevægelse. Syv handlinger følger Middelalderens syn på planeter, himle, helveder, tallenes hemmeligheder, ugens dage, geometri og galskab.

 

Projektioner skaber et lysende rum på scenegulvet. Sort-hvide mønstre fletter sig ind i hinanden; landkort, labyrinter, koder og svimlende kurver bevæger gulvet i firkantens form. Et enkelt lysfelt følger sangerens bevægelser i mørket udenfor.

 

Sangerinden synger sine kærlighedssange på latin som besværgende adgangskoder til de dødes verden. De syv kvinder fremsiger brudstykker fra popsangenes internationale vokabularium - trylleformularer som adgang til de levendes verden. Universelle sandheder, evige banaliteter og daglige mirakler fremføres som solo, kor eller kanon.

 

Danserinden bevæger sig mellem de syv kvinder og sangerinden. Hun er en tærskelfigur, der antyder skellet mellem det nære og det fjerne, ude eller inde, mellem liv eller død.


labyrint (lat. labyrinthus; besl. m. 'labys' dobbeltøkse, altså opr.: dobbeltøksens hus) sted med mange indviklede gange, som det er vanskeligt eller umuligt at finde rundt i. Urgammel struktur som danner forbindelsesled mellem centrum og periferi, ude og inde, mellem liv og død, mellem denne verden og den hinsides.

 

dobbeltscroller Projektioner skabes med en Hardware Xenon, en meget kraftig projektor til storformat diasbilleder og filmscroller. To brede film, monteret på valser, fremføres fra hver sin retning. Filmene computerstyres og kan køre med variabel hastighed.

 

Varighed 90 min. uden pause

 

1998
18. maj 1998
19. maj 1998
int. Kulturtage, Dortmund
24. apr 1998
25. apr 1998
Elverket, Stockholm
5. - 22. feb 1998
Kanonhallen, København
Del denne side