Chapter 15 møde med Ballets C de la B Images Festival

møde med Ballets C de la B Images Festival

2009
10. jun 2009
Images Festival (CKU)

Chapter 15 møde med Ballets C de la B Images Festival

møde med Ballets C de la B Images Festival

Chapter 15, netværk for producenter af international scenekunst, inviterer til møde med

Les Ballets C de la B¤s manager 
Lieven Thyrion, Gent, Belgien 

Emnet er 

Les Ballets C de la B som best practice-eksempel på et produktionshus


Arrangementet finder sted onsdag d. 10. juni fra kl. 13.30 - 16.30 på kontoret for Images Festival (CKU) på Nytorv i København. 

Mødet starter kl. 13.30, og der serveres kaffe og snacks undervejs.

Arrangementet er GRATIS! 

Tilmelding og mere information: Bradley Allen, 
ba@hotelproforma.dk 

Arrangementet er åbent for alle organisationer, som støtter eller arbejder direkte med distribution og produktion af scenekunst i Danmark og udlandet. 


Program 


13.30 – 14.15 
Velkomst og oplæg ved Lieven Thyrion

14.15 – 14.45 
Gruppediskussioner om produktionshuse og udfordringerne knyttet hertil

14.45 – 15.15 
Kaffe 

15.15 – 16.15 
Præsentation af gruppernes arbejde og spørgsmål 

16.15 – 16.30 
Afrunding af mødet 

Adressen: 
Nytorvet 17, 1450 København


Om Lieven Thyrion 
I 1984 grundlagde Lieven Thyrion Les Ballets Contemporains de la Belgique sammen med koreograf Alain Platen. Siden da er Les Ballets C de la B vokset til at være et af Europas mest anerkendte og sucessrige kompagnier og produktionshuse for moderne dans med en årlig omsætning på over 35 mio.kr. K
ompagniet producerer flere nye produktioner per sæson og spiller over 100 gange om året på tværs af Europa, Asien og Nordamerika.

Lignende arrangementer 

Uafhængige Scenekunstnere: Konference om Åben Scene 
København, d. 5. - 6. juni 2009. Download program her

ILT09: Inspirationsseminar
Århus, d. 13. juni 2009. Download program her.

Chapter 15 på Facebook
Meld dig ind i gruppen her.

Om Chapter 15 
Chapter 15 er et netværk for alle aktører i scenekunstlivet, der arbejder for at forbedre strukturelle og økonomiske vilkår for præsentation af international scenekunst i udlandet og i Danmark. 

Netværket søger gennem uformelle møder, at understøtte en udvikling og professionalisering af international scenekunst under tre overskrifter: 

1) Vidensdeling og kompetenceudvikling 
Gennem præsentation af ”best practice”, forskning og praksiserfaringer fra førende aktører i ind- og udland, søger Chapter 15 at inspirere og udfordre netværksdeltagernes egen internationale virksomhed. 

2) Netværk og professionelle relationer 
Chapter 15 skaber rammer for møder og udviklingen af netværksrelationer mellem scenekunstens aktører og ønsker hermed at bidrage til øget samarbejde og udveksling bredt i scenekunstmiljøet. 

3) Øget teaterpolitisk fokus på det internationale arbejde 
Netværket søger gennem sine aktiviteter at skabe en åben og levende dialog, der kan medvirke til at bevidstgøre deltagerne om aktuelle problemstillinger, der knytter sig til arbejdet med den internationale scenekunst. Dermed kan netværket fungere som en katalysator for en teaterpolitisk debat om vilkårene for scenekunstens internationale arbejde. 

Grundlaget for arbejdet i Chapter 15 er en overbevisning om, at internationale relationer, udveksling og samarbejde er en nødvendighed for at sikre en konstant udvikling og fornyelse af dansk scenekunst, og at et internationalt perspektiv altid vil komme vores publikum til gavn. 

2009
10. jun 2009
Images Festival (CKU)
Del denne side